Bài viết mới
Video mới
DẠY HỌC TÍCH HỢP

- Hiện nay chương trình tạo máy tính ảo VMWare đã ra đến phiên bản thứ 7. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt chương trình này từng bước ... một cách chi tiết nhất. - Đầu tiên phải có file cài đặt, có thể download tại đây: http://www.download.com.vn/more+software+tools/8587_vmware-workstation-6-0-3.aspx