Bài viết mới
Video mới
Giới thiệu
Phát triển năng lực nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên Sư phạm Hóa học -trường Đại học Sư phạm thông qua “nghiên cứu bài học” là một mô hình phát triển năng lực nghiệp vụ sư phạm của GV thông qua việc cải tiến chất lượng dạy và học của từng chủ đề, bài học, môn học, lớp học cụ thể, qua đó cải tiến chất lượng học của HS. Hình thức này đã được áp dụng trên nhiều nước, bước đầu được áp dụng ở Việt Nam và đã chứng minh được tính khả thi của nó trong việc bồi dưỡng và phát triển năng lực chuyên môn của GV so với các phương pháp truyền thống khác. Để tổ chức được một tiết học áp dụng phương pháp trên hiệu quả chúng tôi kết hợp kỹ thuật dạy học vi mô cùng với mô hình nghiên cứu bài học. Trong khuôn khổ phạm vi đề tài nghiên cứu, trang web được xây dựng nhằm hỗ trợ tối đa cho sinh viên ngành sư phạm Hóa học trong giai đoạn tự học của quy trình bồi dưỡng các năng lực nghiệp vự sư phạm theo mô hình nghiên cứu bài học và kỹ thuật dạy học vi mô.

TÓM TẮT Điểm khác biệt với Trường Đại học sư phạm (ĐHSP ) với các trường Đại học (ĐH) khác là hoạt động đào tạo nghiệp vụ sư phạm ( NVSP ) cho sinh viên ( SV) . Thông qua hoạt động này, năng lực sư phạm SV được hình thành và được rèn luyện thường xuyên. SV được trang bị các kỹ năng dạy học, kỹ năng giáo dục cần thiết trước khi xuống trường phổ thông thực tập sư phạm; góp phần quan trọng rút ngắn khoảng cách "tập sự" của giáo viên trẻ mới ra trường, giúp họ nhanh chóng làm quen, hòa nhập và có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy học – giáo dục, đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông trung học. Qua thực tế đào tạo NVSP trong những năm qua, trường ĐHSP – ĐH Thái Nguyên đã xác định việc nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác này là nhiệm vụ thường xuyên và cải tiến từng bước để nâng cao tay nghề cho sinh viên. Song trên thực tế vẫn còn có nhiều bất cập. Trong bài viết này tôi xin trình bày thực trạng và giải pháp đào tạo nghiệp vụ sư phạm ở trường ĐHSP – ĐH Thái Nguyên hiện nay trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa. Từ khóa: Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, Đại học Sư phạm, thực trạng, giải pháp, kỹ năng sư phạm.