Bài viết mới
Video mới
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO
Tóm tắt Hoạt động trải nghiệm sáng tạo là những HĐGD được tổ chức gắn liền với kinh nghiệm, cuộc sống để HS trải nghiệm và sáng tạo. Chính điều này đòi hỏi các hình thức và phương pháp tổ chức các hoạt động đó phải đa dạng, linh hoạt, mang tính mở, HS tự hoạt động, trải nghiệm là chính. Bài viết đi sâu phân tích 4 phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo, đó là: Phương pháp GQVĐ, phương pháp sắm vai, phương pháp trò chơi và phương pháp làm việc nhóm. Với từng phương pháp, tác giả đã chỉ rõ ý nghĩa và các bước tiến hành.

Tóm tắt Nền giáo dục hiện nay đang có những bước chuyển mình quyết định nhằm đổi mới phương pháp dạy học hướng tới việc đào tạo nguồn nhân lực có đủ năng lực để góp phần phát triển đất nước. Dạy học tích hợp, một trong những sự đổi mới quan trọng nhằm hình thành ở học sinh những năng lực cần thiết, đã và đang được nghiên cứu và chuẩn bị triển khai trên toàn quốc vào năm 2018. Phát triển năng lực dạy học tích hợp cho giáo viên phổ thông là rất cần thiết, đáp ứng nhu cầu về đổi mới nền giáo dục trong giai đoạn mới, hướng tới một nền giáo dục phát triển bền vững. Trong bài báo này quy trình phát triển năng lực dạy học tích hợp bồi dưỡng cho giáo viên phổ thông và một ví dụ về chủ đề tích hợp “Protein - Nguồn dưỡng chất thiết yếu” sẽ được giới thiệu.

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo (HĐTNST) là hoạt động giữ vai trò rất quan trọng trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Hoạt động này giúp cho học sinh có nhiều cơ hội trải nghiệm để vận dụng những kiến thức học được vào thực tiễn từ đó hình thành năng lực thực tiễn cũng như phát huy tiềm năng sáng tạo của bản thân. Bài báo này sẽ đề xuất quy trình xây dựng và tổ chức hoạt HĐTNST trong dạy học các môn khoa học tự nhiên (KHTN) ở trường phổ thông như một gợi ý đối với giáo viên trong quá trình làm quen với việc xây dựng và tổ chức các HĐTNST.


Mặc dù không phải bao giờ bạn cũng quên mật khẩu đăng nhập Windows, nhưng “thủ” sẵn một công cụ cứu hộ như bài viết giới thiệu dưới đây có thể sẽ hữu ích cho bạn vào một lúc nào đó. Khi quên mật khẩu đăng nhập tài khoản Windows, cách được lựa chọn nhiều nhất để giải quyết hơn là phải cài đặt lại Windows. Tuy nhiên, đây không phải là cách thức duy nhất. Nếu chẳng may rơi vào trường hợp này, bài viết dưới đây có thể giúp bạn giải quyết vấn đề này.