Bài viết mới
Video mới
Visual Lightbox

Visual Lightbox JS là một chương trình hướng dẫn miễn phí giúp bạn dễ dàng tạo ra các phòng triển lãm ảnh web với một Lightbox đẹp theo kiểu lớp phủ có hiệu lực, trong một vài lần bấm chuột mà không cần viết một dòng mã.
Chỉ cần kéo thả bức ảnh của bạn vào cửa sổ Visual Lightbox, nhấn "Xuất bản" và bộ sưu tập của riêng web của bạn với đẹp Lightbox 2 tác dụng sẽ mở ra trong trình duyệt ngay lập tức!
Không có javascript, css, html mã hóa, không có chỉnh sửa hình ảnh, chỉ cần một nhấp chuột để có được bộ sưu tập của bạn đã sẵn sàng.

Visual Lightbox có sẵn như là plugin Prototype hoặc jQuery, cho Windows và Mac, đó là dịch của các tình nguyện viên đến 25 ngôn ngữ! Bạn có thể  xem Demo và Download plugin này tại địa chỉ: http://visuallightbox.com

Click to see full size imageClick to see full size image

Visual Lightbox cho Windows Visual Lightbox cho MAC

TÍNH NĂNG VISUAL LIGHTBOX

    * Flickr và Photobucket hỗ trợ * jQuery plugin hoặc thử nghiệm mở rộng * Trôi nổi và êm cross-phai chuyển tiếp * Slideshow với các tùy chọn autostart * Windows & Mac phiên bản * XHTML compliant * Phóng lớn có hiệu lực với lớp phủ bóng * Làm tròn góc của cửa sổ lớp phủ * Hình ảnh lớn phù hợp với trình duyệt cửa sổ * Rất nhiều chủ đề bộ sưu tập tốt đẹp * Image rotating and hi-quality image scaling with anti-aliasing * Tự động tạo thumbnail * Thêm chú thích * FTP

LIGHTBOX 2 GALLERY đơn giản. GALLERY hình ảnh Jquery

Các thiết lập hình ảnh sau đây được tạo ra bởi Visual Lightbox. Nhấp vào bất kỳ hình ảnh để chạy gallery Lightbox2.

Click to see full size image Click to see full size image Click to see full size image

Ví dụ trên là một trong trang sử dụng bản demo của Lightbox. Các thư viện jQuery tạo ra với Visual Lightbox được đặt bên trong bố trí trang. Bạn cũng có thể kiểm tra-gallery demo đầy đủtrang. Ví dụ này có diện tích toàn bộ trình duyệt để hiển thị các thư viện hình ảnh.

Tin cùng chuyên mục