Bài viết mới
Video mới
NHIỆM VỤ TUẦN 11 XÂY DỰNG KHBD HOÁ HỌC HỮU CƠ

CHUẨN BỊ BÀI TUẦN 11

SV làm việc theo nhóm thực hiện các nhiệm vụ sau:

Nhiệm vụ 1: Đọc tài liệu và chuẩn bị bài trình chiếu trên powerpoint:

1. Ý nghĩa việc nghiên cứu kiến thức phần hóa học hữu cơ trong chương trình hóa 2018

2. Trình bày các nguyên tắc chung về phương pháp dạy học chủ đề/bài học thuộc phần hóa học hữu cơ. Lấy các ví dụ minh họa.

4. Kể tên các PPDH và KTDH có thể áp dụng cho day học nội dung về hóa học hữu cơ. Lấy ví dụ minh họa cho dạy học 1 nội dung hóa học hữu cơ cụ thể.

Nhiệm vụ 2:  Hoàn thành dạng word

Lựa chọn và thiết kế kế hoạch bài dạy cho 1 bài học/ chủ đề phần Hóa học hữu cơ thời lượng 1-3 tiết. Chú ý xây dựng chuỗi hoạt động học trước khi thiết kế chi tiết từng hoạt động

(Yêu cầu có sử dụng phương tiện trực quan và một số PPDH được đề xuất trong nhiệm vụ 1)

Đường link nộp bài tập: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yWYi6oJ8aE3gcYjhrjNFXFOZuJz1jZCu

 

Tin cùng chuyên mục